S)); } ?> Botanicterrace.com บริการข้อมูลข่าวสาร งานบริการด้านต่างๆ จังหวัดเชียงราย
 
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก ตะกร้าสินค้า : 0 ชิ้น
 
BOTANIC TERRACE
ค้นหา
เมนู
หมวดสินค้า
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
ความเป็นมา

         จากการรับจ้างเป็นผู้จัดการทางด้านการบริหารงานสวน  ซึ่งเป็นที่ดินของผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพ  ได้ให้โอกาสได้รับผิดชอบในการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ  เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  เกิดความสวยงามและผลผลิตอันมีแก่ที่ดินนั้น  โดยมีการคิดออกแบบ  แจ้งค่าใช้จ่ายไปยังผู้ใหญ่ดังกล่าว  เพื่ออนุมัติวงเงินในการดำเนินงาน  หลังจากนั้นก็มาดำเนินงานในการจัดหา  อำนวยความสะดวกกับผู้รับเหมาและดำเนินงานเองโดยมีทีมงานมาดำเนินงาน  รวมไปถึงการควบคุมการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จากการดำเนินงานดังกล่าวสรุปลักษณะงานได้ดังนี้

            1. งานออกแบบ

            2. งานรับจัดและตกแต่งสวน

            3. งานรับดูแลรักษาและพัฒนาสวน
      ซึ่งมีระยะเวลาที่ดำเนินงานมามากกว่า  10  ปี
          จึงได้มีแนวคิดว่างานในลักษณะดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกัน  จะทำให้งานออกมาสมบูรณ์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องดำเนินงานซ้ำซ้อนและงานที่เกิดการสูญเปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับภาพโดยรวมได้จึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่า  จะต้องทำแบบครบวงจรขึ้น  จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการดำเนินงานที่จะต้องมีการเป็นรูปแบบที่ครบวงจรที่อำนวยความสะดวกประหยัด  และความสวยงามอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น  ตามความต้องการของเจ้าของที่ดิน  ที่มีความต้องการในการพัฒนาที่ดินในด้านมุมมองของความสวยงาม  และประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงที่สุด
 

วิสัยทัศน์

           เป็นผู้นำในการให้บริการอุตสาหกรรมภูมิทัศน์แห่งประเทศไทยในด้านนวัตกรรม   คุณภาพระดับมาตรฐาน  ความเป็นมืออาชีพ และการบริการที่ครบวงจร
 

พันธกิจ

           ให้บริการด้านอุตสาหกรรมภูมิทัศน์แบบครบวงจรที่ให้บริการที่ดีที่สุด โดยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านการดูแลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในประเทศ
 

 

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่          123  หมู่ 7  เวียงสา  ศรีค้ำ  แม่จัน  เชียงราย  57110
โทรศัพท์      08-1822-5447
โทรสาร       08-6420-5929
สงวนลิขสิทธิ์   พ.ศ. 2552   โดย   botanicterrace.com